Przejdź do treści

Obsługa ZUS Przedsiębiorcy / osób współpracujących

Usługa ta obejmuje m.in.:

  • zgłaszanie i wyrejestrowanie do / z ubezpieczeń
  • sporządzenie i wysyłka deklaracji miesięcznych do ZUS
  • roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  • przygotowywanie dokumentacji o wypłatę świadczeń z ZUS
  • pomoc przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do uzyskania zasiłków związanych z rodzicielstwem
  • przygotowanie i wysyłka dokumentacji związanej z oddelegowaniem za granicę (pracę najemną za granicą)