Przejdź do treści

Pełna księgowość – Księga Handlowa

Księga handlowa jest ewidencją księgową przeznaczoną dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, i komandytowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych i spółek osób fizycznych, które przekroczyły limit roczny w wysokości 2 mln Euro.

Usługa obejmuje:

 • ewidencję zdarzeń gospodarczych w księdze rachunkowej na podstawie dokumentów źródłowych klienta zgodnie z ustawą o rachunkowości i Zakładowym Planem Kont
 • ocenę zdarzeń gospodarczych pod względem rachunkowym i prawa podatkowego
 • ewidencję operacji bankowych, list płac, delegacji oraz innych zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie Ewidencji ŚT (Środków Trwałych), WNIP (Wartości Niematerialnych i Prawnych), Wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych w oparciu o Plan Amortyzacji
 • wyliczenie zaliczki na podatek CIT
 • sporządzenie na koniec umówionego okresu (miesięcznie / kwartalnie) bilansu i rachunku wyników
 • pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu inwentaryzacji
 • monitorowanie rozrachunków (w tym potwierdzenie salda)
 • sporządzenie za rok obrotowy sprawozdania finansowego oraz rocznej deklaracji CIT
 • kontakt z urzędami