Przejdź do treści

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PKPIR jest ewidencją księgową przeznaczoną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółek osobowych (spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej).

Usługa obejmuje:

  • rejestrację dokumentów przychodowych i kosztowych w pkpir (faktury sprzedaży, Ewidencja Przychodów, Raport Fiskalny, faktury zakupu towarów / materiałów, usług obcych, faktury kosztowe dotyczące administracyjnych kosztów Firmy, Listy Płac, delegacje, amortyzacje, inne)
  • prowadzenie Ewidencji ŚT (Środków Trwałych), WNIP (Wartości Niematerialnych i Prawnych), Wyposażenia
  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych w oparciu o Plan Amortyzacji
  • wyliczanie zaliczki na podatek PIT (liniowy lub progresywny) za ustalone okresy (miesięczne lub kwartalne)
  • pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu inwentaryzacji
  • sporządzanie za rok obrotowy zeznania rocznego PIT z działalności gospodarczej
  • kontakt z urzędami