Przejdź do treści

Prowadzenie Ewidencji podatku Vat

Podatnikiem Vat jest osoba / Firma, która zarejestrowała się jako Podatnik Vat po przekroczeniu progu limitu sprzedaży (obecnie powyżej 200 tys. zł.) lub wykonująca czynności, wymienione w ustawie o vat, nie korzystające ze zwolnienia z vat.

Podatkowi Vat może podlegać JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub Spółka która dobrowolnie wybrała to opodatkowanie, mimo nie przekroczenia progu limitu.

Rozliczenie podatku vat polega m.in. na:

  • zapisywaniu faktur źródłowych vat w rejestrach zakupu i sprzedaży
  • sporządzeniu i wysyłce deklaracji Vat – JPK (Jednolity Plik Kontrolny) i innych deklaracji Vat
  • ewidencji prowadzonej dla Rolników i Rolników Ryczałtowych (wystawianie faktur Vat RR)
  • ewidencji dla taksówek (vatryczałtowy)
  • rozliczaniu Vat dla nievatowców (deklaracje Vat-8, Vat-9M, pozostałe)
  • rozliczeniu pod kątem vat operacji zagranicznych (import, export, WNT, WDT)
  • kontakt z urzędami

Podatnikiem Vat jest także osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która przekroczyła wymagane ustawą progi (np. najem prywatny, WNT).