Przejdź do treści

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest uproszoną ewidencją księgową dla jednoosobowych działalności oraz wspólników spółek osobowych, jeśli jednomyślnie wszyscy wspólnicy wybrali taką formę prowadzenia księgowości.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu polega na:

  • ewidencjonowaniu faktur sprzedaży w Ewidencji Przychodów i/ lub Raportu z Kasy Fiskalnej
  • prowadzenie Ewidencji ŚT (Środki Trwałe), WNIP (Wartości Niematerialnych i Prawnych), Wyposażenia
  • naliczanie odpisów amortyzacji ŚT, która nie podlega wpisowi do Księgi
  • wyliczanie zaliczki na podatek PPE wg stawek ryczałtu za wybrane okresy rozliczeniowe (miesięczne lub kwartalne)
  • sporządzenie za rok obrotowy zeznania rocznego z działalności gospodarczej
  • kontakt z urzędami

Specyfiką ewidencji ryczałtu jest to, iż ewidencji podlegają tylko i wyłącznie przychody osiągane przez Przedsiębiorcę. Brak jest możliwości uwzględniania jakichkolwiek kosztów. Podstawa opodatkowania może być pomniejszona jedynie o zapłacone składki ZUS.

Wysokość podatku ryczałtowego jest ustalana w oparciu o stawki ryczałtu wynikające z ustawy, zawarte w progu podatkowym 2% 17%